S C U M    S E R V E R

➤    FREE  DISCORD coins

➤    FREE  In-GAME FP

➤    FREE  HIKING BAG

➤    FREE  GEAR SET

➤    FREE  FOOD SET

➤    FREE  KATANA

➤    FREE  AK15 SET (rare)

➤    AUTO ROLES SYSTEM

In-Game Items

ขายของในเกมส์

(ระบบเหรียญ)

CLEAN SYSTEM + REACHABLE ADMIN

ระบบดี + แอดมินมีประสบการณ์คอยช่วยเหลือ

PVP EVENT 24/7

กิจกรรมทุกวัน 24ชม.

DISCORD COMMUNITY

ADMIN ALWAYS LIVES IN GAME

BOT SHOP 24 HOURS   x 2

EVENT - RANKING REWARD

AUTO TRADE CENTER

ขายรถผ่านบอทได้ 24 ชั่วโมง

ANYONE CAN DO IT!

ใครๆก็สามารถทำได้!

PREMIUM MAP
แผนที่เซิฟเวอร์ พรีเมี่ยม

Check MAP Click here!

Server's Rule (English)

SCUM is an early access game that is still being developed, 

which means that it will evolve while you are playing it. 

This is why you may experience errors, Crashes, 

unfinished futures, and lack of content in the course of the game. 

Please be patient and support its development by being a part of our community. 

Thank you for being understanding!!!  

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤


Server rules are very simple! Don’t be a jerk that you won’t have trouble playing!

There are 4 types of punishments for violations of the rules below :


  Warning

 Remove Coins

  in-game or Discord mute

  Ban, IP BAN, Report to Official


     If you violate these rules, the admins will take the appropriate actions. 

     Punishments might not necessarily follow the order above.


No adult (18+), explicit or sexual messages in non-NSFW channels. 

No “Real Money Trading” (RMT) talk on Discord or anywhere that is linked to the server.

  Alleging a lack of knowledge of this rule will not prevent you or your team from the appropriate punishment.

  Do not use cheats, glitches, exploits, duplication, and bugs to give you an advantage in the game or ruin other players' experiences.

  Do not advertise other servers.

  No harassment of other players. Racism, sexism, xenophobia, transphobia, homophobia, misogyny, etc. are never allowed. In-game banter is allowed, but you may be punished if an admin considers your behavior toxic.

  Do not disseminate false information about the server or impersonate an admin.

  Do not disrespect the admins. We are here to ensure the game is clean and that everybody is having fun.

We do not allow public accusations of hacking/cheating (aka  hackusations). If you have something to report 🚨║helpᆞติดต่อแอด channel.

No self-promotion, soliciting, or advertising in discussion, general, or LFG rooms. This also includes user DMs. 

  Vehicles wipe every Sunday! (time will announce)

  Keep personal drama out of chat. Harassment in chat or DMs is never allowed, regardless of how you feel about others. Global, Local-chat violence will get 🔇║mute depending on admin decisions.

Other types of abuse not listed here may also be considered worthy of warning, kick, or ban at the admins’ discretion.

Reshade and other 3rd Party Applications or programs can be detected via EAC. we recommend not using it, or your A/C can get banned.

Render Setting / Edit Game file = BAN HOW TO REPORT or ASK FOR HELP 


You can report by sending a ticket on 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

1. Click the button to open a ticket.

2. you'll see #ticket-1234 channel that tagging you.

3. send details with more info as much as you can (Do not post links; only YouTube.com is allowed) 


➞ If you cheating on the server. You'll get banned by the game developers. So, think carefully before using it

➞ Public accusations only heighten tensions and do not contribute to the well-being of the server.

➞ We also do not accept accusations without evidence. Screenshots, audio, videos, etc. are needed. so that we can verify your claims and act in a fair manner with all players. 

➞ We take accusations seriously! Be calm and composed so that your side of the story will be heard.


 ADMIN DUTY & RIGHT 


 ❤  Server Owner ❤ 

☑  Who paid for server rental costs 400$ per month.

☑  Help players in-game while bugging on the server.

☑  Help players on a ticket 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

☑  Arrange Server events, check the orders

☑  Spawn chicken etc, for the player's dinner :)) (All spawn history can be checked on live) 🔴𝐋𝐢𝐯𝐞ᆞadminᆞcmds


 Scum Game Admin ❤ 

☑  Help players in-game while bugging on the server 

☑  Help players on a ticket 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

☑  Arrange Server events, check the orders

☑  Spawn chicken etc, for the player's dinner :)) (All spawn history can be checked on live) 🔴𝐋𝐢𝐯𝐞ᆞadminᆞcmds


❤  Community Helper 

☑  Guide players on the server

☑  Mute player (Non Admin Permission)

☑  Help players on tickets (When admin manually added to that ticket)


Refund In-game Lost

In some cases, yes, if he thinks there's enough proof to do it and take it as a courtesy, but never refund lockpicks, screwdrivers, bombs, Traps, key cards, or loot from the kill box.

You can try Windows DVR press (Windows key + ALT + G) to save your last 30 seconds. 

See How to Record GamePlay https://youtu.be/sHewKlcOkzA 


Attention Before playing SCUM

Line of Sight

SCUM game is a game with a line of sight. FPP(first-person perspective) only! Even though the player switched to TPP(Third Person Perspective), You will also not see the person behind you! Players suddenly disappear. It’s not a hacker at all.


Lots of cheaters and many suspicious moments

One side of a player's gameplay cannot be accused of cheating. If you have a suspect, You can inform us immediately. Administrators have to find additional evidence to report it to the game developer to ban it accordingly. If the evidence is insufficient to warrant a ban, please don't get upset and blame any admin or Devs. Accused the admin of taking care of cheaters or donors. (Don't be D*ck) Banning players is necessary to act efficiently, not in random or personal emotions. We will carefully consider it. 

Please wait for the results. Thank you 🙂


Griefing, cocky, open mic talking Sh*t

Hot-blooded in the game, ridiculing, cursing, and turning on the microphone to disturb are allowed. You must make every action to be end in-game only! Do not share issues on the server with others on Discord—or various groups. Otherwise, You will be limited to playing on the server. If you are sensitive, We recommend you turn off voice chat.Create Character


➊  English Word only! Banned words: SEX, FUCK, ANAL, PUSSY, DICK, sexual words, etc.

➋  Create new characters by using the original Steam account; you will no longer be able to obtain new welcome packs.

➌  Create a new character by using the original Steam account. You can still use your bank, and coins will not be reset.

➍  In case of Steam account has registered(linked) with another Discord account

➎  Requires an admin request to unlink the account first.

➏  By creating new characters, you'll lose everything in the game, so

➐  don't forget to unlock your key first. Otherwise, the admin will not be responsible for returning it. 

You need to lockpick by yourself. or for admin services, 5000 coins/Lock.


  Building  

➊ Limited  1 team per 1 base only.

➋ Do not Bug. Build the bases that overlap more than 2 floors.

➌ Do not build watchtowers outside your base.

➍ Do not use the bug in any case. to teleport to other people's bases (But sometimes during the lag There must be evidence with proofs).

➎ Do not build the flags inside the trees or at the top of the tower that can't be reached.

➏ Do not place a flag with anything blocking it. Because it can be taken at any time.

➐ Do not place flags on the wooden floor. or in the cabin. Because it will be destroyed at the same time.

➑ Do not build/place flags in the event zone, World Event, Bunker, airfield, or High-loot city.

➒ Forbidden lock NPC, POI on loot area, high-loot without Admin's permission.

➓ To cover NPC for the base, please contact admin for permission 🚨║helpᆞติดต่อแอด

● Locks on Warzone can be lockpick 24/7 and NPC, POI locked fined 10k per lock.


Traps / Explosions


Place mines or traps only within the flag area of Your main base only.

No mines are allowed on the road or on the edge of the road even within the flag range.

Traps and bombs must only be inside your flag areas.

Allowed to use C4 to RAID.

Do not place mines or traps on the road, or get too close to the edge of the road.

Do not place traps or mines in loot points such as bunkers, airports, cities, or POI.

If you armed any trap outside flag are, Bot will remove your bank 50k and teleport you to that traps!


RAID / ATTACK


➊ |RAID TIME| Every Monday - Friday from 18:00 ~ 22:00 (4 hours a day)  Bangkok time

➋ |RAID TIME| Every SAT ~ SUN from 16:00 ~ 22:00 (6 hours a day) Bangkok time

PVE players can't join RAID!

RAID: is forbidden to use the store for raid bases. (buy ammo to destroy walls or vehicles to jump over walls)

➍ Raid Time: Do not use events (DM, CtF, etc.) as a means to attack or protect bases (whether they belong to you or not).

➎ When Raid time is over, Admins will turn off lockpick options immediately.

➏ Do not team up with other teams. if they complain Or are found out, It will be judged immediately by the admin.

➐ Do not leave the game while in someone else's base area.

➑ If it's not raiding time, Do not enter the enemy base under any circumstances.

➒ Before RAID TIME is over, leave the base of others Immediately.

➓ Save replays periodically while attacking (prevents bugs and reports )

Flag overtake duration = 12 hours


 Parachute Warning 

- When you plummet to someone else's base, even raid or not in raid time. Please take a taxi out. Or suicide to leave the base immediately.

- If you enter someone else's base to steal, destroy, or kill a player in the base. You will be guilty of the punishment. Violating server rules. 

- Taxi will be disabled on RAID time.SAFEZONE - PVE


➊ Do not harass, trolling inside the safe zone such as pushing the cars, blocking the ways, etc.

➋ Do not go through other's bases, If caught, the admin will remove coins or kick from the server.

➌ Forbidden for PVP players to bring items into the safe zone. If found, the admin had a right to destroy it without any warning. in case of loss, Admin will not be responsible for any refunds.

➍ Do not lock NPC, POI, or high-loot without Admin's permission.


WARZONE - PVP


➊ Avoid shooting players inside prefab buildings from more than 200mts due to rendering problems. Needed a replay when got reported. and RendererSetting is NOT allowed!

➋ Always Record while PVP. In case the admin asks for the video clips.

Boosting kills for Ranking is NOT Allowed!

Forbidden LAND/BUILD/SHOOT ON TOP OF THE TREE.

➎ Open mic for harassment, profanity, bullying other players, fined Mute and remove 30,000 ~ 1,000,000 coins.

กฏการเล่นในเซิฟเวอร์

SCUM เป็นเกม Early Access ที่ยังคงพัฒนาอยู่ 

ซึ่งหมายความว่า เกมส์จะพัฒนาไปในขณะที่คุณเล่น

นี่คือสาเหตุที่คุณอาจพบข้อผิดพลาด การขัดข้อง การอัพเดตที่ยังไม่เสร็จ 

และเนื้อหาที่ขาดหายไปในระหว่างเกม. โปรดอดทนรอและสนับสนุนการพัฒนา

โดยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา. หวังว่าผู้เล่นจะเข้าใจ! 


➞ เรื่องของกฏ   

กฏมีไม่มาก เพื่อความสนุกสนานในเกมส์ อย่ามาเยอะกว่าแอด เพราะถ้าเล่นตามกฏ แอดก็ไม่ลงไม่ลงมือ!


 การลงโทษ สำหรับคนแหกกฏ มีดังนี้ (ขึ้นอยู่กับแอดตัดสินใจ) :


เตือน

หักเหรียญในเกมส์

ปิดแชทในเกมส์, ดิสคอด

แบน, บล็อกไอพี, รีพอทให้ผู้พัฒนา


ถ้าคุณทำผิดกฏ แอดมินสามารถใช้วิจารญาน ตัดสินแก้ปัญหาตามความเหมาะสม.

เพราะฉะนั้น... อย่าแหกกฏเลย แอดเหนื่อยยยยยยยย


 ➞ อย่ามาเนียนว่าไม่รู้กฏบลาๆ เพราะการเนียนของคุณแอดจับได้. 

 ➞ ห้ามเหยียดเพศ,ผิว,เชื้อชาติ,ศาสนา ที่ทำให้เกิดการดูถูก, เหยียดหยามผู้เล่นคนอื่น.

 ➞ ถึงแม้ว่าการใช้คำพูดไปในทางล้อเล่น(บูลี่) อาจทำให้ไปกระทบจิตใจคนอื่นได้, ฉะนั้นระวังให้ดี. 

 ➞ ห้ามสร้างดราม่าเท็จเกี่ยวกับเซิฟเวอร์ หรือใช้ชื่อ, แอบอ้างเป็นแอดมิน.

 ➞ ห้ามดูหมิ่นแอดมิน แอดมีหน้าที่ดูแลเซิฟให้น่าเล่น และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

 ➞ ไม่อนุญาติกล่าวหาผู้อื่นในที่สาธารณะ โดยไม่มีหลักฐานว่ามีการแฮ็ก/โกงจริง. หากต้องการรายงาน ให้กดตั๋วที่ 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

 ➞ รถทุกชนิด จะถูกล้างทุกๆวันอาทิตย์ (แอดจะแจ้งเวลา ก่อนล้างทุกครั้ง)

 ➞ ห้ามชักชวนผู้เล่นย้ายไปเซิฟอื่น หรือโฆษณาทุกชนิดในเกมส์ และดิสคอด.

 ➞ เก็บดราม่าส่วนตัวออกจากแชทสาธารณะ ห้ามล่วงละเมิดผู้อื่นในแชทหรือ DM ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม. 

 ➞ การก่อให้เกิดความวุ่นวายในเซิฟ แอดสามารถ MUTE ทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า.

 ➞ ห้ามไม่ให้มีข้อความสำหรับผู้ใหญ่ (18+) ข้อความที่ลามกหรือเรื่องเพศ (รวมถึงชื่อ/อวตารในดิสคอด)

 ➞ ห้ามไม่ให้มี "การซื้อขายด้วยเงินจริง" (RMT) หรือห้ามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในดิสคอด.

 ➞ Render Setting / ลบหญ้า แก้ไขไฟล์เกมส์ = BAN


 เพิ่มระบบควบคุมการสร้างบ้านแบบใหม่:

 ➞ ผู้เล่นต้องส่งตัวแทน เพื่อลงทะเบียนทีม ก่อนสร้างธงและต้องใช้ธงเดียวต่อทีม. 

➞ หากเจ้าของธงไม่ได้ลงทะเบียนทีม. ธงจะถูกทำลายทันที.

➞ ผู้เล่นที่สร้างธงซ่อนในต้นไม้ จะถูกแบนและถูกลบเหรียญออกทั้งหมด.

➞ ลงทะเบียนทีม link: https://dyno.gg/form/ae94cb86


 กรณีที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ เมื่อ.....

 มีการเพิ่ม/เปลี่ยนสมาชิกทีม หรือหัวหน้าทีม.

➋  มีการเปลี่ยนชื่อทีม.

➌  มีการย้ายฐาน หรือ ธง.


 การรายงานผู้เล่น หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ 

ให้ส่งข้อความร้องเรียนมาที่ 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

➊  กดคลิ๊กไอคอน  ที่ข้างล่างข้อความ

➋ จะเจอห้องที่แท็กเรา เช่น #ticket-1234

ให้ส่งข้อความ พร้อม หลักฐานต่างๆ (ห้ามโพสลิ้งค์)


การที่คุณใช้โปรฯในเซิฟนี้ จะถูกเกมส์แบนทันที

โดยผู้พัฒนาเกมส์ เพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะเปิดโปรฯ


.....การไม่ลงรอยกัน การกล่าวหา ในที่สาธารณะ ยิ่งเพิ่มความตึงเครียด

และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ไม่ดีของเซิร์ฟเวอร์   ดังนั้น......


เราจะไม่ยอมรับข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐาน เช่น

ภาพหน้าจอ, เสียง, วีดีโอ ฯลฯ เพื่อนำมาตรวจสอบการเรียกร้อง

และหาทางแก้ไขปัญหา ที่ให้ความยุติธรรมกับผู้เล่นทุกคน.

สงบสติอารมณ์ ใช้สมองในการชี้แจง (อย่าเอาสมองแค่ 84,000เซลล์มาคุย) 

เพราะแอดมินรอช่วยเหลืออยู่ ไม่ได้หนีไปไหน (แค่รอเวลาว่าง)


 บทบาทของแอดมิน 


 เจ้าของเซิฟ  @[Owner] TJ @[Owner] KT 

 กรรมกรที่ทำงานนอกเวลาเพื่อจ่ายค่าเซิฟ

➞  จัดการพวกสมอง 84,000 เซลล์ในเกมส์ และดิสคอด

➞  ให้ความช่วยเหลือผู้เล่นผ่าน 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

➞  จัดอีเว้นท์ในเซิฟ ตรวจความเรียบร้อย

➞  ไปปล่อยไก่ในเซิฟ แจกอาหารเย็นให้ผู้เล่น


 แอดมินในเกมส์ @SCUM Admin 

 จัดการพวกสมอง 84,000 เซลล์ในเกมส์ และดิสคอด

➞  ให้ความช่วยเหลือผู้เล่นผ่าน 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

➞  จัดอีเว้นท์ในเซิฟ ตรวจความเรียบร้อย

➞  ไปปล่อยไก่ในเซิฟ แจกอาหารเย็นให้ผู้เล่น


 พ่อค้า/แม่ค้าที่รับเทรด @[SCUM] TRADER 

 รับซื้อของจากผู้เล่นในเซิฟ (ในเวลาที่เค้าสะดวก) ทักเทรดได้ที่ 🚨║helpᆞติดต่อแอด


Q : แอดมินสามารถเล่นบนเซิฟเวอร์ได้ไหม?

 ไม่ได้, แอดมินสามารถเข้าไปร่วมขณะเล่นอีเว้นท์ได้เท่านั้น.

 แอดมินสามารถใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของตนเพื่อแก้ไขปัญหา, ช่วยเหลือผู้เล่น, ตรวจสอบผู้ที่อาจเป็นแฮ็กเกอร์ และอื่นๆ ได้เท่านั้น.

 แอดมินสามารถ PvP ในบัญชีผู้ดูแลระบบได้ในอีเว้นท์ (หรือนอกอีเว้นท์ ในขณะถ่ายทอดสด)

 โดยคุณสามารถตรวจสอบบันทึกของผู้ดูแลระบบทั้งหมดได้ที่ห้อง 🔴𝐋𝐢𝐯𝐞ᆞadminᆞcmds


Q : แอดมินสามารถเสกของให้ผู้เล่นได้มั้ย?

  ในบางกรณีสามารถทำได้, แต่ต้องมีพร้อมทั้งหลักฐานที่เพียงพอต่อการจะรีฟันของคืน.

  แอดมินจะไม่ทำการคืนของที่ใช้เพื่อการปล้น เช่น ไขควง, กุญแจงัดบ้าน(ล็อกพิก),ระเบิด,คีย์การ์ด.

  การบันทึกหน้าจอย้อนหลัง https://youtu.be/5PAJQQHPPrI 


  คำเตือนเรื่องกฏการเล่น 


  การสร้างตัวละคร  


➞ สร้างตัวละครโดยใช้อักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามมีอีโมจิเดี่ยวๆ หรือชื่อในภาษาอื่น (เพื่อง่ายในการตรวจสอบ)

คำแบน ควย, หี, แตด, เย็ด, เงี่ยน, จิ๋ม, หำ, คำที่เกี่ยวกับการคุกคามเพศอื่นๆ เป็นต้น

➞ การสร้างตัวละครใหม่ โดยใช้บัญชีสตีมเดิม จะไม่สามารถรับของเริ่มต้นใหม่ได้อีกต่อไป.

➞ สร้างตัวใหม่ โดยใช้บัญชีสตีมเดิม ยังสามารถใช้ดิสเดิมได้ เงินไม่หาย.

➞ กรณีที่บัญชีสตีม ได้ลงทะเบียนกับบัญชีดิสคอดอื่น, ต้องร้องขอให้แอดมินปลดการลิ้งค์บัญชีก่อน.

➞ การสร้างตัวใหม่คุณจะสญเสียทุกอย่างในเกมส์ ฉะนั้นให้ปลดล็อกกุญแจของคุณก่อน ไม่งั้นแอดจะไม่รับผิดชอบคืนให้.

➞ หรือคุณต้องปลดล็อกกล่องด้วยตัวเอง. หรือล็อคละ 5,000 เหรียญ.


       การก่อสร้าง    


➞ จำกัด 1 ทีม ต่อ 1 ฐานเท่านั้น.

➞ ห้ามสร้างบ้านบัค,ลอย หรือที่ซ้อนกันเกิน 2 ชั้น.

➞ ห้ามสร้างหอคอย นอกบ้าน/ฐานตัวเอง.

➞ ห้ามใช้บัคทุกกรณี เพื่อวาร์ปเข้าไปฐานผู้อื่น (และฝ่ายบุก ต้องมีหลักฐานการบุกบ้าน).

➞ ห้ามสร้างธงในต้นไม้ หรือจุดบอดบัค ที่ทำให้เข้าถึงได้ยาก.

➞ ห้ามวางธง โดยที่ไม่มีอะไรกั้น. เพราะมันจะโดนเทคไปเมื่อไหร่ก็ได้.

➞ ห้ามวางธงบนพื้นไม้ หรือในตัวบ้าน. เพราะมันจะโดนทำลายไปพร้อมกัน.

➞ ห้ามสร้าง/วางธงในเขตอีเว้นท์, World Event, Bunker, airfield, High-loot city.

➞ ห้ามล็อก NPC, POI ในเขตฟาม, high-loot ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากแอดมิน.

➞ การล้อมบ้านฉากต้องไม่ใกล้จุดฟาม. กรุณา 🚨║helpᆞติดต่อแอด

➞ WARZONE สามารถงัดของได้ 24ชม. แต่ห้ามล็อก NPC [ -10,000 ต่อ 1ล็อก]


      กับดัก/ระเบิด 


 ➞ วางระเบิดหรือกับดัก เฉพาะภายในเขตธง ฐานหลักของคุณ. 

 ➞ ห้ามให้มีระเบิดบนถนน หรือชิดขอบถนน แม้อยู่ภายในระยะธง.

 ➞ กับดัก และระเบิด จะต้องอยู่ใกล้กำแพงฐานของคุณเท่านั้น.

 ➞ อนุญาตให้ใช้ระเบิด C4 เพื่อโจมตีบ้านคนอื่น.

 ➞ ห้ามวางระเบิด, กับดัก บนถนน หรือแม้กระทั่งชิดขอบถนนจนเกินไป.

 ➞ ห้ามวางกับดัก, ระเบิดในจุดฟาร์มของ เช่น บังเกอร์, สนามบิน, เมืองต่างๆ

 ➞ วางกับดักนอกธง บอทหักเงินอัตโนมัต 50,000 พร้อมวาร์ปไปที่จุดที่วาง!


การบุก/โจมตี   


 ➞ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18:00 ~ 22:00 น. (วันละ 4 ชั่วโมง)

 ➞ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 16:00 - 22:00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง)

 ➞ ผู้เล่นสาย PVE ไม่สามารถโจมตี/บุกบ้านได้

 ➞ ห้ามใช้คำสั่งบอทร้านค้า มาจู่โจมฐานคนอื่น เช่น สั่งปืนมายิงบ้าน, สั่งรถมาเพื่อปืนเข้าฐานเป็นต้น

 ➞ ห้ามสร้างอีเว้นท์ในเวลาปล้น หรือขณะมีการ PvP ในระแวก.

 ➞ นอกเวลาบุก แอดมินจะปิดการงัดของทันที.

 ➞ ห้ามรวมทีมกับทีมอื่น. ถ้าถูกร้องเรียน หรือพบเจอจะถูกแอดมินตัดสินทันที.

 ➞ ห้ามใช้บัคเข้าฐานคนอื่น, ห้ามออกเกมส์ ขณะอยู่ในเขตฐานของคนอื่น.

 ➞ นอกเวลาบุกบ้าน ห้ามเข้าบ้านฝ่ายตรงข้าม ในทุกกรณี!

 ➞ ก่อนหมดเวลาโจมตี ให้รีบออกจากฐานคนอื่นทันที

 ➞ บันทึกวีดีโอขณะโจมดี (กันการเกิดบัค และถูกร้องเรียน)

 ➞ ระยะเวลาหลังจากยึดธง = 12 ชั่วโมง


 คำเตือน การกระโดดร่ม 

 เมื่อคุณดิ่งลงไปที่ฐานคนอื่น แม้นอกหรือในเวลาปล้น. กรุณาใช้แท็กซี่ออกมา หรือฆ่าตัวตายเพื่อออกจากฐานทันที.

➞  ถ้าคุณเขา้ไปในฐานคนอื่นแล้ว มีเจตนาขโมย, ทำลายสงของ หรือฆ่าผู้เล่นในบ้าน. จะมีความผิดในโทษฐาน ทำผิดกฏของเซิฟเวอร์.

➞  แท็กซี่ จะไม่สามารถใชได้ในเวลาจู่โจม.    เขตเซฟโซน  PVE   


➞ ห้ามก่อกวนผู้เล่นสายสงบ ในเซฟโซนเด็ดขาด เช่น ผลักรถ จนเกิดความเสียหาย, ปิดกั้นทางออก, ทางเดิน ฯลฯ

➞ ห้ามขโมยของในบ้าน ขณะที่เจ้าของบ้านเผลอ. ถ้าจับได้, แอดมินจะหักเหรียญทั้งหมด หรือไม่ก็แบนออกจากเซิฟ.

➞ ห้ามผู้เล่นสาย PVP เอาสิ่งของมาใว้ในเขตเซฟโซนเด็ดขาด. ตรวจเจอ แอดมินสามารถทำลายได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ. ของหาย แอดมินจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น.

➞ ห้ามล็อก NPC, POI ในเขตฟาม, high-loot ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากแอดมิน.


     การยิง PVP   

➞ ทุกช็อตที่ยิงไกลกว่า 200 เมตร ใน/นอกอาคาร

➞ ต้องมีรีเพลย์ใว้คอยอธิบาย ป้องกันการเรนเดอร์ภาพ

➞ การแก้ไขไฟล์เกมส์ ไม่อนุญาติให้ทำ.

➞ กรณีที่แอดมินขอคลิปย้อนหลัง PVP สามารถนำมาเปิดไลฟ์ให้ดูได้.

➞ ห้ามปั้ม kill  เพื่อเอาชนะ Ranking

➞ ห้ามแล่นลงบนยอดไม้ + ห้ามยิงบนยอดต้นไม้.

➞ เปิดไมค์ท้าทาย, คำหยาบ, กลั่นแกล้งผู้เล่นคนอื่น ปรับ 30,000 ~ 1,000,000 coins

SCUM 서버 규칙

SCUM은 아직 개발 중인 얼리 액세스 게임입니다. 

즉, 게임을 하는 동안 진화합니다. 이것이 게임 과정에서 

오류, 충돌, 미완의 미래 및 콘텐츠 부족을 경험할 수 있는 이유입니다. 

인내심을 갖고 지원하는 것은 커뮤니티의 일부가 되어 발전하는 것입니다. 

이해해주셔서 감사합니다. 즐게임하세요!~~

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 


  서버 규칙 

 서버 규칙은 매우 쉽습니다. 당신이 플레이하는데 문제가 없을거라고 생각하지마세요.


아래의 규칙 위반에 대한 처벌은 4가지 유형이 있습니다.


  경고

  코인 차감

  인게임 채팅 금지, 디스코드 채팅 금지

  서버밴, 아이피밴 , 공식서버에 보고


이러한 규칙을 위반하면 관리자가 적절한 조취를 취합니다. 처벌이 반드시 위의 순서를 따르지는 않을 수도 있습니다. 


 ✦ PVE유저는 절대로 레이드를 할 수 없습니다.

 ✦ 이 규칙에 대한 지식이 부족해도 아무리 주장해도 여러분과 여러분의 팀은 적절한 처벌을 받는 것을 막지 못할것입니다.

 ✦ 게임에서 이점을 제공하거나 다른 플레이어의 게임을 망치기위해 부정행위, 결함, 악용, 복제 및 버그를 사용 하지 마십시오.

 ✦ 다른 서버를 광고 하지마십시오.

 ✦ 다른 플레이어를 괴롭히지 마세요. 인종차별, 성차별, 외국인 혐오증, 성전환 공포증, 동성애 혐오증, 여성 혐오증, 등은 절대로 허용되지 않습니다.

 ✦ 게임내에 서로간의 농담은 할수 있지만, 만약 관리자가 당신의 행동에 독성이 있다고 생각하면 당신은 처벌을 받을 수 있다.

 ✦ 서버에 대한 잘못된 정보를 유포하거나 관리자로 사칭 하지 마십시오. 

 ✦ 관리자를 무시하지 마십시오. 그들은 플레이어들의 경기가 깨끗하고 모두가 즐기고 있다는 것을 확실히 하기 위해 여기에 있습니다.

 ✦ 이벤트(DM,CtF 등)를 베이스 (기지의 소유 여부)를 공격하거나 보호하기 위한 수단으로 사용하지 마십시오.

 ✦ 악의적으로 랭킹 올릴려고  이유로 킬 작업 하지마세요!

 ✦ 해킹/치트라고 채팅에다 공개적인 비난은 허용하지 않습니다. 도움이 필요하면 어드민에게 알려주거나 보고해주십시오. 🚨║helpᆞติดต่อแอด 

 ✦ 차랑은 매주 일요일 초기화 ( 보트, 오토바이 다 포함) 시간은 당일에 공지 확인

 ✦ 레이드 급습 기지에 대한 상점 사용은 금지됩니다 ex(벽을 파괴하기 위해 탄약을 구입한다거나, 벽을 넘기위해 차량을 구매한다는 행위)

 ✦ 모든 채팅창에는 자기 홍보, 청탁 또는 광고는 금지됩니다. 사용자 DM도 포함됩니다.

 ✦ 개인적인 드라마나 잡담하지 마세요. 채팅이나 DM에서 괴롭힘은 당신이 다른사람들에 대해 어떻게 느끼는지에 상관없이 절대 허용되지 않는다.

 ✦ 여기에 열거되지 않은 다른 유형의 학대 관리자의 재량에 따라 경고, 발길질 또는 금지할 가치가 있는 것으로 간주될 수 있습니다.

 ✦ 식생 제거 = BAN


  새로운 기지 건축 시스템:

 보스 1명 스쿼드 등록해 줘야합니다 . 깃발 주인이 스쿼드장 즉 보스가 됩니다.

 스쿼드 등록 되지않는 경우 깃발 파괴됩니다!

 나무 안에 깃발을 세우는 플레이어는 밴! 되고 모든 코인을 차감 시킵니다.

 스쿼드 등록 링크: https://dyno.gg/form/ae94cb86


 재등록을 해야 하는 경우.....

팀원 또는 팀 리더 추가/변경시.

팀명이 변경시.

기지 또는 깃발이 이동시. 


 도움을 요청/ 보고하는 방법 


도움이 필요한 경우 티켓을 보내서 보고할 수 있습니다.

➊  티켓을 열려면 🚨║helpᆞติดต่อแอด 아이콘을 클릭합니다.

➋  카테고리를 맨 위로 스크롤합니다.

➌  태그가 붙은 #ticket-1234 채널을 볼 수 있습니다.

➍  증빙자료와 함께 세부사항 전송(링크 게시 금지)


 이 서버에서 핵 사용하는 경우. 게임 개발자한테 즉시 게임 밴 조치를 받게 되므로 신중히 생각해서 사용하세요

 대중의 비난은 긴장을 고조시킬뿐 서버의 복지에 기여하지 않는다.

 우리는 또한 증거가 없는 신고는 받아들이지 않는다. 스크린샷, 비디오등 귀하의 주장을 검증하고 모든 참가자와 함께 공정하게 행동할 수 있도록 필요합니다.

 우리는 비난,의견 을 진지하게 받아들입니다.! 침착하고 침착하게 당신의 의견을 들어줄 것입니다. 


 어드민 업무 


 서버 소유자 @[Owner] TJ @[Owner] KT 

☑ 이 서버를 있게 만들어주는 사람이 누굽니까?

☑ 서버에 버그가 걸리면 게임 플레이어를 돕습니다.

☑ 티켓으로 플레이어를 돕습니다. 도움이 필요하면 🚨║helpᆞติดต่อแอด

☑ 서버 이벤트 정렬, 주문 확인

☑ 플레이어의 저녁 식사로 닭고기 등을 가끔식 서비스합니다.


 스컴 게임 관리자 @SCUM Admin

서버에 버그가 걸리면 게임 플레이어를 돕습니다.

☑ 티켓으로 플레이어를 돕습니다. 도움이 필요하면 🚨║helpᆞติดต่อแอด

☑ 서버 이벤트 정렬, 주문 확인

☑ 플레이어의 저녁 식사로 닭고기 등을 가끔식 서비스합니다.


 트레이더  @[SCUM] TRADER

☑ 무역거래(자유시간)로 거래


Q : 관리자가 서버에서 플레이할 수 있습니까?

 아니요. 관리자는 서버에서 플레이할 수 없습니다.

 관리자는 문제 해결, 플레이어 지원, 잠재적인 해커 조사 등에만 관리자 계정을 사용할 수 있습니다.

 어떤 경우에도 관리자는 이벤트에 대한 관리자 계정의 PvP를 수행할 수 없습니다.

 모든 어드민 관리 로그를 확인할 수 있습니다. 🔴𝐋𝐢𝐯𝐞ᆞadminᆞcmds 


Q: 관리자는 플레이어를 환불할 수 있습니까?

 경우에 따라서는  그가 그것을 할 충분한 증거가 있다고 생각하고 예의로 받아 들이지만, 

 자물쇠, 드라이버, 폭탄, 트랩, 열쇠 카드 또는 킬 박스에서 훔친 물건들은 환불하지 않는다면  그렇다.

 당신은 윈도우 DVR 프레스를(Windows key + ALT + G)를 사용해 보면 최근 30초 저장이 됩니다. 

 게임 플레이어를 기록하는 방법. https://youtu.be/sHewKlcOkzA 


 규칙에 대한 주의 캐릭 다시 만들기


➨  원래 스팀 계정을 사용하여 새 캐릭터를 만들면 더이상 새 환영팩을 얻을 수 없습니다.

➨  원래 스팀 계정을 사용하여 새 캐릭터를 만드세요. 여전히 코인을 사용할 수 있으며 동전은 재설정되지 않습니다.

➨  스팀 계정이 다른 디스코드 계정에 등록 된 경우 먼저 계정 연결을 해제하려면 관리자 요청이 필요합니다.

➨  새로운 캐릭터를 만들면 게임의 모든 것을 잃게 되므로 먼저 문을 여는 것을 잊지 마세요. 

      그렇지 않으면 관리자가 반환 책임을 지지 않습니다. 본인이 직접 락픽하셔야합니다.


건축(Building)


➨  한팀당 하나의 깃발만 허용됩니다.

➨  2층 이상 겹치는 베이스를 만들지 마십시오(버그집)

➨  초소는 본베이스에서만 빌딩이 가능합니다. 깃발범위 밖에는 무엇도 건설할수 없습니다.

➨  어떤 경우에도 버그를 사용하지 마세요. 다른사람들의 기지로 순간이동하거나 (하지만 이것들은 지연되는 증거들이 있어야 합니다.)

➨  나무나 탑 꼭대기에 접근을 어렵게 하는 깃발을 만들지마세요.

➨  아무것도 차단하지 않은 깃발을 만들지 마세요. 언제든지 터치 할수 있기 때문이다.

➨  나무 바닥에 깃발을 짓지 마세요. 아니면 집 안에도, 왜냐하면 동시에 깃발또한 파괴될 것이기 때문입니다.

➨  이벤트 구역, 월드 이벤트, 벙커, 비행장, 파밍 지역 도시에 깃발을 절대로 배치 하지마세요.

➨  워존 락픽 24/7 가능.


지뢰/함정/폭팔물


➨  지뢰나 트랩은 주 기지의 깃발 범위 내에만 배치하십시오.  또한 지뢰,트랩은 깃발 범위 내에서도 도로위, 도로 가장자리에서는 허용 되지 않습니다.

➨  함정과 폭탄은 기지 벽 근처에만 있어야 합니다.

➨  지뢰나 트랩을 사용하여 다른 플레이어의 기지를 공격할 수 있습니다. 그러나 레이드 시간이 종료되면 모든 지뢰, 폭팔물등은 가져가야 됩니다. 다른 사람 기지에서 레이드 시간이 끝난후 폭팔하게 하지 마십시오.

➨  지뢰나 함정을 도로에 배치하거나 도로 가장자리에 너무 가까이 접근하지 마십시오.

➨  벙커, 공항 , 도시, POI와 같은 약탈 지점에 트랩, 지뢰를 설치하지 마십시오.

➨  깃발 외 트랩 설치시 자동으로 50,000 코인 차감 후 설치한 자리로 텔레포트 됩니다.


레이드/공격 


레이드 시간 매주 월요일~금요일 오후8시부터-오후12시 (하루4시간)

레이드 시간 토요일~일요일 오후6시부터-오후12시 (하루6시간)

레이드 시간이 종료되면 관리자는 즉시 락픽 선택 옵션을 해제합니다.(NPC 포함)

다른 스쿼드와 도와줄려고 서로 합칠 수 없습니다. 동맹,연합 금지 레이드,전투 할시

레이드시간 외에서는 적의 베이스 안에 들어갈 수 없습니다. 

다른 사용자의 베이스 영역에 있는 동안에는 게임을 로그아웃 할 수 없습니다.

공격 타이머가 만료되기 전에 즉시 다른 사람의 베이스를 떠납니다.

레이드 시간은 항상 주기적으로 비디오 레코드를 하십시오. (버그 및 보고서 방지)

깃발 점령 시간  = 12 시간


 낙하산 경고

다른 사람의 베이스로 낙하산 조절을 못해 자기 실수로 들어왔을경우에 택시를타거나 그자리에서 곧바로 자살하십시오. 

낙하산을타고  다른 사람의 베이스안에서 총을 주문한다거나,아이템을 훔치면 바로 코인이 차감됩니다. 서버 규칙위반.

택시는 RAID 시간에 비활성화됩니다. 

레이드 시간에도 낙하산을 이용해 집을 들어가거나 하면 코인차감, 게임서버 밴 이됩니다. 

낙하산을 악용해, 나무 위에서 사람을 죽일수 없습니다. 나무 위에 빌딩 또한 금지 됩니다.


안전구역 / PVE


차량을 밀거나 길을 막는 등의 안전지대 내에서 트롤링을 한다거나 유저를 괴롭히지 마십시오.

다른 사람의 베이스에 접근하지 마십시오. 걸리면 관리자가 코인을 제거하거나 서버에서 추방 당하게 됩니다.

PVP 플레이어가 안전 구역으로 아이템을 가져오거나 보관하는 것은 금지됩니다. 적발시 바로 경고없이 파괴

관리자는 환불에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.


워존 / PVP


렌더 문제로 인해 200mts 이상의 NPC건물 내부에서 죽이면 리플레이 필요합니다. 또 식생 제거 허용되지 않습니다!

PVP 중에 항상 녹화하세요. 관리자가 영상을 요청할 경우.

랭킹 순위 올라가기 위해 킬 작업 허용되지 않습니다!

나무꼭대기으로 낙하산 떨어지는 행위 금지.

다른 플레이어를 괴롭히는 행위, 욕설, 따돌림 행위에 대한 오픈 마이크, 30,000 ~ 1,000,000코인의 벌금이 부과됩니다.

SCUM 服务器规则

SCUM 是一款仍在开发中的抢先体验游戏,

这意味着它会在你玩的时候进化。

这就是为什么您可能会遇到错误、崩溃、未完成的未来和游戏过程中缺乏内容。

请耐心等待并通过成为我们社区的一员来支持它的发展。谢谢理解!!!

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ 


前提:服务器规则很简单!不要成为一个玩起来不会有问题的混蛋!

违反以下规则有4种惩罚

✔   警告

✔  扣除金币 

✔   游戏内以及discord禁言(具体事件看事件严重与否)

✔   Ban IP 永久封锁以及上报官方(主要是针对作弊 )


关于聊天

在游戏内不要辱骂及骚扰其他玩家,例如:种族歧视,性别歧视,仇外心里(外国人),仇视同性恋,厌男/女症。等一些列的含有歧视性语言是不可以也绝对不允许存在的。游戏内挑衅的玩笑话是允许的,但要注意自己的分寸,如果管理员认为你的言过以及行为有害于其他玩家你将会受到非常严厉的制裁,会遭到扣除币甚至踢出服务器。请大家注意自己的言行。


服务器重要规则(需谨记)


1.    在游戏内不要辱骂及骚扰其他玩家,例如:种族歧视,性别歧视,仇外心里(外国人),仇视同性恋,厌男/女症。

2.    等一些列的含有歧视性语言是不可以也绝对不允许存在的。

3.    游戏内挑衅的玩笑话是允许的,但要注意自己的分寸,如果管理员认为你的言过以及行为有害于其他玩家你将会受到非常严厉的制裁,会遭到扣除币甚至踢出服务器。

4.    PVE玩家不能加入RAID-(RAID注解看10条以及下方RAID详细注解)

5.    服务器内不允许用现金进行交易

6.    声称不了解规则依然会收到处罚

7.     不要使用外挂!不要使用BUG!不要刷物资!

8.    不要传播其他服务器

9.    请不要在服务器内传播虚假信息,不要不尊重管理员他们的存在是为了维护一个干净的游戏环境.

10.    不要在公屏直接判定一个人是否是作弊者以及公屏不允许出现指责对方作弊,如有疑问请联系中文管理员  📞▏helpᆞติดต่อแอด 

11.    不要随意对其他玩家进行公开讨论,无论你与对方有多少瓜葛,都不允许在公平进行议论. 此处未列出的其他类型的滥用行为也可能被视为值得警告、踢或禁止,

12.    载具在每周周日下午 4:50 会清除

13.    显卡除草 = BAN

14.   一个新增加的玩家建筑数量控制系统 , 在建造基地领地旗之前在DYNO注册一个小队,如果并未注册则您的领地旗会随时被拆除。 DYNO地址:https://dyno.gg/form/ae94cb86 

15.   领地旗不允许建造在树的模型内,如一经发现可能面临BAN或移除所有DC coins作为惩罚 .  如何举报/寻求帮助

你可以在这里开一个询问对话框 📞▏helpᆞติดต่อแอด

如果您在此服务器中使用作弊。您将立即被禁止以及VACBAN,所以在使用前要仔细考虑

公开指责只会引来口水战

我们也不接受没有证据的指控。屏幕截图,音频,视频等

以便我们可以验证您的声明,并以公平的方式与所有玩家一起行事。

 我们认真对待指控!保持冷静和沉着,你的故事会被听到


管理员的权利


服务器所有者 

- 帮助游戏中的玩家,同时在服务器中观察玩家

- 如果有疑问在这里开启对话框📞▏helpᆞติดต่อแอด

- 安排服务器事件,检查订单

- 生成随机奖励


管理员

- 帮助游戏中的玩家,同时在服务器中观察玩家

- 如果有疑问在这里开启对话框📞▏helpᆞติดต่อแอด

- 安排服务器事件,检查订单

- 生成随机奖励


回收

🎪║𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧ᆞtrade 交易物品(空闲时间)

在这里开启<交易 📞▏helpᆞติดต่อแอด


Q : 管理员可以在服务器上玩游戏吗?

不。管理员无法在服务器上玩游戏。

管理员只能使用其管理员帐户进行故障排除,帮助玩家,调查潜在的外挂等。

在任何情况下,管理员都不能在其管理员帐户上对事件进行PvP

您可以在 🔴𝐋𝐢𝐯𝐞ᆞadminᆞcmds  查看所有管理员日志Q : 管理员可以向玩家退款吗?

在某些情况下,是的,如果你认为有足够的证据来做到这一点,但永远不会退还发卡,螺丝刀,炸弹,陷阱,钥匙卡或杀戮箱中的战利品。

你可以试试Windows DVR按(Windows键+ ALT + G)将保存你最后30秒。

如何录制游戏 https://youtu.be/sHewKlcOkzA


🏡 创建角色 🏡

- 禁止的词:性,他妈的,肛门,阴道,吊,性词等。

- 角色名字只允许使用英文名,不要使用未知符号

- 一个steam账户只能获得一次新手礼包

- 如果解绑原来的steam或者DC你原来账户的金币不会重置

- 如果Steam帐户已注册(链接)另一个Discord帐户,

   则需要管理员请求才能首先取消链接该帐户。

- 如果重置角色你游戏内原先的锁就会打不开,别忘了先解锁再创建角色。

   如果需要管   理开锁一次5000


每个队伍限制只能有一个家

需要把家的位置提交在 https://dyno.gg/form/ae94cb86

不要盖BUG房子,不要叠加盖房子,不要再领地旗外盖塔楼或是其他的。

不要再树顶上电塔上或者BUG上盖旗子

别忘了把旗子包围起来

不要在机场(红色圈)内盖旗子

不要给重要资源点的NPC房子上锁

如果想要给NPC房子上锁需要给周围插上旗子 📞▏helpᆞติดต่อแอด

红圈上的锁可以24/7找管理解锁


💣 陷阱/炸弹 💣

只能把地雷放在领地旗内

即使在领地内也不允许把地雷放在公路上

可以用C4抄家

不要在路上放置地雷,陷阱,甚至不要离道路边缘太近。

不要在战利品点放置陷阱,地雷,如掩体,机场,城市,POI

 如果你在旗帜外面的任何陷阱,机器人将删除你的银行50k并将你传送到那个陷阱炸死你自己!


🚦 RAID/进攻/抄家 🚦

  RAID-时间每周一至周五(曼谷时间)18:00 - 22:00也就是国内的 19:00 - 23:00 (共计四小时)。

  RAID-时间每周六至周日(曼谷时间)16:00 - 22:00也就是国内时间 17:00 - 23:00 (共计六小时)。

PVE玩家不能抄家

RAID时间结束后管理会后台关闭开锁选项。

不要与其他团队组队,如果发现将由管理员判断。

侦察兵不要在别人的基地旁下线。

在RAID倒计时结束前结束战斗并离开他人基地周围。

抄家打架尽量自己录制视频,这将最大程度保证自己的权益。

占领旗帜需等待=12个小时

关于跳伞

当你跳伞到别人的基地时,即使在RAID时间不管您是否是正在进攻基地, 请使用出租车功能出去, 如果因为出租车禁用的原因不能使用,请自杀

如果你进入别人的基地偷窃、摧毁或杀死基地内的玩家。 你将会受到惩罚。 这是违反服务器规则的,具体惩罚力度由管理员判断。

 出租车将在 RAID 时间禁用。


👩‍🌾 关于安全区 👩‍🌾

不要在安全区内骚扰、拖拽、推车、挡路等

不要试图进入其他人的建筑内,如果被管理员发现将扣除金币严重者踢出服务器

禁止将PVP玩家将物品带入安全区,如果丢失不予赔偿

 住在安全区的玩家不可以抄家。


🗡 PVP 🗡

在PVP时需录制回放以防如果管理要求回放

禁止在树上建造或射击

开麦克风骚扰、亵渎、欺负其他玩家,罚款30000~100万金币。

不要开显卡除草 


💰 怎么获得金币 💰

在服务器上保持在线!

机器人将自动计算

在线 1 小时 = 3,000 个硬币

每小时在线赢取💸║𝐋ottery!

随机 500 ~ 1,000 个硬币


🎯 PVP击杀/死亡!🎯

💀║𝐊illsᆞfeed = +300 金币/击杀

🧿║𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝ᆞevent = +500 个硬币/击杀

杀戮等级1 = 1,000金币/击杀

杀戮等级2 = 800金币/击杀

杀戮等级3 = 500金币/击杀

死 = - 0

团队杀戮 = -5,000


在服务器 🏆║𝐇𝐚𝐥𝐥ᆞ𝐨𝐟ᆞ𝐅𝐚𝐦𝐞 上 TOP 3

每周,我们都会奖励服务器的前3名杀手。

每位玩家的奖品如下:

第一名:30,000枚硬币

第二名:20,000金币

第三名:10,000枚硬币


赚取更多|

赞助服务器📢║promote-server

 🚀║𝐕𝐞𝐡𝐢𝐜𝐥𝐞ᆞtrade上的交易车辆

 在💸║𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫ᆞtrade上交易物品

 🐟║𝐁𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭ᆞtuna获取奖励